Camping GetAway - Wouwse Plantage

Welkom bij Camping GetAway. De camping voor reizigers en recreanten met een caravan, camper of tent die terug naar de basis willen voor rust en ontspanning.

Privacy Verklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wie zijn wij?

Camping GetAway zet zich in om u een ontspannende vakantie te bezorgen. Camping GetAway is een geregistreerde handelsnaam van Recreatiebedrijf van der Veeken VOF, gevestigd te Wouwse Plantage.

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Wanneer u een boeking bij ons maakt of u zich aanmeld op onze camping, registreren we uw gegevens om de accommodatie, kampeerplek of jaarplaats ter beschikking te stellen.

Boekingsgegevens

Boekingsgegevens zijn gegevens over de vakantie die u bij ons heeft geboekt, bijvoorbeeld het type accommodatie, kampeerplek, aankomstdatum, vertrekdatum, reisgezelschap en voorkeuren. Om uw boeking in orde te kunnen maken, registreren wij deze gegevens in ons reserveringssysteem.

NAW-gegevens

Uw NAW-gegevens hebben wij nodig om uw boeking te kunnen registreren in ons reserveringsysteem en voor registratie in het verplichte nachtregister, maar bijvoorbeeld ook voor het kunnen voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte toeristenbelasting. Wanneer wij bepaalde zaken niet per e-mail naar u kunnen versturen, sturen wij dit per post naar het door u opgegeven adres. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gepersonaliseerde toegangsbadge (per post) of pincode (per email) die u in sommige gevallen voorafgaand aan uw verblijf van ons ontvangt. Hiermee kunt u snel en op het op u gewenste moment inchecken.

Telefoonnummer en e-mailadres

De bevestiging van uw boeking ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres, net als interessante informatie over het park van uw verblijf en de omgeving. Mochten wij kort voor uw verblijf nog vragen hebben, dan bellen wij u op.

Geboortedatum

Boekingen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar. Door het opgeven van uw geboortedatum kunnen wij controleren of u bevoegd bent om een boeking te maken.

Bankrekeningnummer

De betaling voor uw boeking kunt u voldoen via onze beveiligde betaalomgeving of middels een overschrijving. Voor de meeste accommodaties zal een waarborgsom in rekening worden gebracht. Uw bankrekeningnummer registreren wij enkel en alleen voor het terugstorten van de borg. Wij zullen en kunnen nooit een bedrag van uw rekening afschrijven. Indien u met een creditcard wilt betalen, worden uw gegevens doorgestuurd naar onze financiële instelling die de betaling verwerkt. Wij hebben nooit inzage in uw creditcardgegevens, maar kunnen wel zien dat u heeft betaald met een creditcard.

Hoe geef ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens?

Bij het boeken, reserveren en inschrijven van een verblijf, activiteit of arrangement gaat u akkoord met het verstrekken van uw persoonlijke gegevens en geeft u toestemming aan Camping GetAway voor het gebruik van deze gegevens voor de doeleinden zoals in deze verklaring zijn beschreven. Deze toestemming kan altijd worden teruggetrokken wanneer u niet tot een verblijf, activiteit of arrangement is overgegaan. Het terugtrekken van toestemming voor het gebruik van de persoonlijke gegevens dient gecommuniceerd te worden aan Camping GetAway via telefoon, email of post. Wanneer u wel bent overgegaan tot een verblijf, activiteit of arrangement kan de terugtrekking van toestemming niet worden gehonoreerd.

Wat zijn de grondslagen?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tussen u en Camping GetAway en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De grondslag voor het verzamelen en bewerken van uw gegevens is de contractuele relatie die leidt tot verblijf, een activiteit en/of een arrangement. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is om met u te kunnen communiceren over zaken die voor u van belang zijn in het kader van uw verblijf.

Gegevens worden niet zonder toestemming gebruikt voor marketing doeleinden, overlegd aan leveranciers of adviseurs.

Wij zijn verplicht om uw naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum te registeren in het nachtregister. De gemeente kan ons vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren. In verband met de verplichte aangiftetoeristenbelasting verstrekken wij tevens ieder jaar aan de gemeente uw postcode, woonplaats, aankomstdatum en vertrekdatum.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Camping GetAway heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van gegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen. Ons beleid is erop gericht dat alleen die medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Camping GetAway zal binnen een maand op uw verzoek reageren. U kunt uw verzoek sturen naar: Camping Getaway, Bosbesstraat 65, 4725 BC Wouwse Plantage

Wanneer u ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voorde uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.